Contacte

kreamics@kreamics.org

 

President: Jan Millastre Sitjà

janmillas@hotmail.com

 

Carrer de l'Eterna Memòria, 2, bxs.

08026 Barcelona