Què fem?

 

  • Oferim ajut i suport en aspectes no sanitaris als afectats i familiars durant la fase aguda del procés, tot oferint un recolzament davant els dubtes que, de vegades, els professionals no poden oferir amb la mateixa proximitat i empatia que els pacients que han passat per una situació similar.
  • Facilitem l’intercanvi d’informació, opinions i experiències entre els afectats sobre nous tractaments fruit dels avenços tecnològics vinculats al maneig  òptim  de les cremades i d’altres lesions cutànies, així com de la seva evolució. 
  • Donem informació sobre prevenció, atenció immediata en cas d’accident  i orientació per a rebre assistència sanitària adient. 
  • Vetllem per aconseguir una millora de la qualitat de vida, la seva acceptació i per a què la integració dels afectats sigui possible.
  • Contactem amb altres associacions estatals i europees de pacients cremats per compartir i augmentar coneixements en el tractament holístic de les persones afectades per aquests tipus de lesions. 

·     

CONTACTE

 

 

kreamics@kreamics.org