Quedarà la pell com abans?

 

Hi ha diferents factors que determinaran la qualitat de la pell cicatricial i la tendència a desenvolupar cicatrius patològiques, com son l’edat, l’ètnia, la gravetat de les cremades i la seva localització.

Les cremades superficials que curen per sí soles en els temps prefixats, no deixaran cicatrius sempre i quan s’apliquin les cures necessàries.

Les cremades de gruix parcial o de gruix total que sovint precisen una intervenció quirúrgica, presenten elevat risc de cicatrització anòmala.

Un cop s’ha produït el tancament total de les lesions o bé queden petites ferides, és important cuidar la pell de forma acurada i constant per aconseguir bons resultats finals al llarg de tot el procés de maduració.

La fórmula a seguir de la pell cicatritzada és:

 

HIGIENE + HIDRATACIÓ + PRESSOTERÀPIA + REHABILITACIÓ

 

Seguint aquesta fórmula, als 12 -18 mesos del tancament de les ferides, la pell en molts casos pren la seva consistència i aspecte original.

Pell amb empelt laminar i  amb empelt mallat

CONTACTE

 

 

kreamics@kreamics.org