Què fer quan s’obren de nou les ferides?

 

Apliqui un antisèptic (iode) sobre la ferida i provi de cobrir-la amb un apòsit fins que tanqui. Davant l’aparició d’una ampolla, perfori-la amb una agulla estèril i dreni el líquid. Si es desprèn la pell, segueixi les recomanacions dels professionals.

Per evitar l’aparició d’aquestes lesions cal utilitzar roba de teixits naturals (cotó) i evitar els sintètics perquè tendeixen a lesionar la pell feble de les cicatrius; mantenir sempre la pell neta i ben hidratada, perquè fa més fàcils els estiraments aconsellats per fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals, alhora que impedeix el trencament de la pell; utilitzar de forma acurada i segons indicació, els dispositius i la roba de pressoteràpia que li hagin aconsellat. Si aquestes peces no s’adapten correctament poden produir ulceracions.

 

 

CONTACTE

 

 

kreamics@kreamics.org